építészeknek, mérnököknek

Építési jog 2016 – Új kivitelezési, tervezési és szakértői követelmények – LEZAJLOTT KÉPZÉS

Változó felelősség és feladatkörök az új igazságügyi és építésügyi jogszabályok alapján

Teljesítésigazolási Szakértői Szerv (TSZSZ) – Artifex Kiadó – Építésijog.hu

Időpontok és helyszínek: 2016. november 15. – Budapest, Hotel Benczúr (1068 Budapest, Benczúr utca 35.)LEZAJLOTT 2016. november 29. – Veszprém, Veszprém Megyei Kereskedelmi és Iparkamara (8200 Veszprém, Radnóti tér 1.)LEZAJLOTT 2016. december 6. – Debrecen, Nonprofit Gazdaságfejlesztő Szervezetek Háza, Sesztina Jenő terem (4025 Debrecen, Vörösmarty utca 13-15.) – LEZAJLOTT Akkreditáció: MÉK 2016/227  (2 pont) Részvételi díj: 18 000 Ft+áfa (22 860 Ft) (A részvételi díj étkezési szolgáltatást is tartalmaz.) Kedvezmények és előfizetéssel kombinált részvételi díjak a jelentkezési oldalon.  

Részvételi díjak és jelentkezés a konferenciára itt >>   PROGRAM 10.00-10.15 Bevezetés 10.15-11.15 Az építésügyi jogszabályok változásai, 2016. május–november Dr. Jámbor Attila ügyvéd, a SZIE Ybl Miklós Építéstudományi Kar oktatója, az ÉpítésiJog.hu portál szerkesztője Az építési szakmát érintő jogszabályok 2016. évi változásainak részletes bemutatása (egyebek mellett Építési törvény, Eljárási kódex, Kivitelezési kódex, Ket., OTÉK). 2016. július 1. napját követően az egyszerű bejelentés hatálya tartozó lakóépületek létesítése mellett többek között a bontási tevékenységre vonatkozó hatóság eljárások is átalakultak, így a kivitelező és az építtető felelőssége is nőtt. Az előadás bemutatja a lakóépületek egyszerű bejelentésének első tapasztalatait, illetve kitér – a kamarai szabályzatra is figyelemmel – a tervező, tervezői művezető feladatára, kötelezettségeire és a hatósági árra. 11.15-12.00 Minőségi kérdések a tervezés és kivitelezés folyamatában Csermely Gábor, az MKIK Teljesítésigazolási Szakértői Szerv vezetőhelyettese Minden beruházásnál lényeges, hogy az építési tevékenység szereplői a jogszabályoknak megfelelően végezzék a tevékenységüket. A gyakorlatban legtöbbször felmerülő alábbi kérdésekre ad választ az előadás: a tervezőnek milyen részletességgel kell megadni a beépítendő anyagok, szerkezetek műszaki paramétereit, és a kivitelezés során ezek igazolása a vállalkozó részéről hogyan történik. Az előadás kitér arra is, hogy hogyan kell elkészíteni a minőségbiztosítási tervet. A résztvevők a TSZSZ eljárásának 2016 májusától megváltozott szabályait is megismerhetik. 12.00-12.30 Kérdések, válaszok 12.30-13.30 Szedvicsebéd 13.30-14.15 A közbeszerzési jogszabályok 2016. évi változásai Kárpátiné dr. Krausz Zsuzsanna jogi és közbeszerzési igazgató, T21 Consulting Kft. A 2015. november 1. napjától hatályos új törvényi szabályozásban, már a 2016. évben is történtek lényeges változások. Az új Kbt. és a kapcsolódó kormányrendelet által kialakuló gyakorlatot érdemes az építőipar résztvevőinek is megismerniük. Az előadás kitér egyebek mellett a szerződésszegéssel kapcsolatos szigorú előírások értelmezésére, a műszaki egyenértékűség fogalmára és alkalmazására, valamint az alvállalkozók kifizetésének szabályaira. A tartalékkeret felhasználásának és a pótmunkák elszámolásainak lehetőségei is folyamatosan felmerülő viták forrása. 14.15-15.00 Az igazságügyi szakértőkre vonatkozó új szabályrendszer Máté Miklós, az MKIK Teljesítésigazolási Szakértői Szerv vezetője Az igazságügyi szakértőkről szóló 2016. évi XXIX. törvény három különféle időpontban lép hatályba. A legtöbb előírás 2016. június 15-étől alkalmazandó, de például a Kamara szervezetére és a fegyelmi eljárásra vonatkozó rendelkezések csak 2016. szeptember 15. napjától. 2017 januárjától újdonság lesz az igazságügyi szakértő munkájának értékelése. A törvény miatt számos miniszteri rendeletet is módosítani kellett. Az előadás a gyakorlatban felmerülő kérdésekre próbál választ adni, és körüljárni azt, hogy az igazságügyi szakértői működésben milyen változásokhoz kell alkalmazkodnia az érintetteknek. 15.00-16.00 Kérdések, válaszok, zárszó [A szervező a programváltozás jogát fenntartja. A részvételi díj étkezési szolgáltatást (is) tartalmaz.]   Részvételi díjak és jelentkezés a konferenciára itt >>